Ładowanie menu
i linków Facebook.


Jeśli ten napis nie znika,
kliknij tutaj.
Muzeum Powstania Warszawskiego      Mój ojciec, AK i UB      Koncerty w okupowanej Warszawie

Powązki Wojskowe
1 sierpnia 2010
Strona w przygotowaniu - na razie tylko kilka zdjęć
Wciśnij klawisz  F11  (pełny ekran) i kliknij na zdjęcie. Powiększanie zdjęć jest dwustopniowe:
najpierw do rozmiarów ekranu, a potem, ewentualnie, można je jeszcze powiększyć do maksimum. Pomoc
 Pokaz slajdów: spacja      Powiększ klawiszem f lub kliknij na ikonkę nad prawym górnym rogiem zdjęcia   Pomoc
Rówieśnik ojca - zob. „Mój ojciec, AK i UB”
Nina z Barbarą Wachowicz
*     *     *
Copyright © 2012, Aleksander Woronicki
Strona poprzednia Spis treści Opinie o serwisie Strona następna